Styrelsen

...
Ordförande

Anna Ringh
Klockrike 265
590 32 Klockrike
Tlf: 073-685 64 61
Epost

...
Vice ordförande

Sandra Lindberg
Skogaryd Södergård 5
341 72 Lidhult

Epost

...
Sekreterare

Katrin Högborn
Everöd 1354
273 93 Tomelilla
Tlf: 072-998 88 15
Epost

...
Ledamot

Thomas Hultin
Lillhullsjön 151
860 13 Stöde
Tlf: 076-827 01 96
Epost

...
Suppleant

Frida Westerlund
Epost

...
Kassör

Kassör

Revisorer

...
Revisor

Anso Pettersson
Tlf: 070-605 46 02
Epost

...
Revisor

Emelie Hultin
Lillhullsjön 151
860 13 Stöde
Epost

Valberedning

...
Sammankallande

Michael Kjörling
Epost

...
Ledamot

Lena Hjelm
Epost

...
Ledamot

Lukas Kemmer
Epost