Registreringar per år

Antalet registreringar är intressant att följa eftersom det ger en indikation på rasens populäritet. Precis som vid all försäljning är det marknadskrafterna som styr och uppfödarna behöver väga in det i sin avelsplaneringen eftersom det behövs efterfrågan för att uppnå avelsmål.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel Totalt
Totalt 80 81 106 108 79 50 66 62 46 65 37 71 780
Importer 4 8 1 8 4 7 4 3 7 6 4 5 56
Kullar 14 13 16 18 11 9 11 11 8 11 7 12 129

För statistiken svarar avelskommittén. Senast uppdaterat 2016-09-08.