Inavelsgrad

Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap. Det är viktigt att inavelsgraden hålls på en låg nivå. SKK beräknar inavelsgradens ökning över 5 generationer enligt tabellmetoden, tyvärr är det ganska vanligt med kortare stamtavlor hos SKK vilket kan göra beräkningen missvisande. Det är angeläget att inavelsökningen hålls på en låg nivå inom vår population för att den ska förbli livskraftig. Inavelsökningen i en ras bör understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% d.v.s. kusinparning.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel
Medel 1,0 3,2 7,2 3,3 1,5 2,1 1,2 2 2,5 2,8 2 2,6
Median 0 0 5 4 0 0 0 0 2 5 - 2

För statistiken svarar avelskommittén. Senast uppdaterat 2016-09-08.