Antal djur använda i avel

Hur många hanar och tikar som används i aveln

Eftersom man eftersträvar att olika avelsdjur används i aveln och det framförallt är hanarna som kan få många kullar med korta mellanrum så vill man att antalet hanar som används i aveln är lika många som tikarna per år.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel Totalt
Hanar 8 12 9 13 9 6 9 12 8 8 5 9 99
Tikar 13 14 12 16 10 8 11 13 8 11 7 11 123
Totalt 21 26 21 29 19 14 20 25 16 19 12 20 222
Kullar 14 13 16 18 11 9 11 11 8 11 7 12 129

För statistiken svarar avelskommittén. Senast uppdaterat 2016-09-08.