Antal avkommor

Från SKK finns en rekommendation om att en hund inte ska ha fler avkommor än 5% av en generation, vilket för närvarande innebär 18 avkommor i vår ras. Anledningen till detta är att man vill bevara den genetiska mångfalden, vilket är en nödvändighet för rasens fortlevnad.

Nedan redovisas avelsdjur med 10 eller fler avkommor; hanar t.o.m. 10 år och tikar t.o.m. 7 år redovisas. Det tjockare röda strecket markerar brytpunkten för vad som är olämpligt.

Alder Jes Bit Chen For Bristol 35
Silverryggen's One Good Man 35
Echo Star's No Doubt 30
Great Paradise Miyamoto Musashi 30
Mac Conrads Copycat On The Moon 30
Diplomatic's D Tamara Dobson 24
Mara-Shimas Just Deal With It 19
Ölenskjold's Savage Two Socks 18
Fashion Star American Style 15
Mac Conrads Cheek To Cheek 15
Danga's A Son To Savage 13
Echo Star's Touchdown 13
Echo Star's Who Made Who 13
Redwitch Turning Heads 13
Viva Swartz Head Over Hill 13
Chikara's Glitter 'n Glaze 12
Danti I'm All That 12
Inter Vivos Jeger 12
Stecal Xionchi The Art Of War 12
Torazo's Second To None 11
Great Paradise Only Star 10
Optimum Solutions Get A Grip 10

För statistiken svarar avelskommittén. Senast uppdaterat 2014-01-05.