Ålder vid första valpkullen

Medelålder i månader och ca år

Tikar har pga biologiska skäl en ganska begränsad tidsperiod för sin första kull. Men hos hanar finns det inte några begränsningar och eftersom de flesta hälsoproblem uppkommer med tiden hos hundar och eftersom vår ras mognar sent både fysiskt och psykiskt så eftersträvar man en senare avelsdebut hos hanar än hos tikar.

  Månader År
Hanar 36 3
Tikar 36 3

För statistiken svarar avelskommittén. Senast uppdaterat 2014-01-05.