Ögon

Det finns väldigt många olika ögonsjukdomar och det bästa sättet att upptäcka det är att ögonlysa din hund regelbundet genom hela dess liv eftersom en ögonsjukdom kan komma när som helst under din hunds livstid.

PRA

PRA är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser, debutåldern varierar. PRA är en sjukdom som nedärvs enkelt recessivt. Det betyder att för att en sjuk individ ska uppstå måste den ha fått ett anlag från varje förälder. Anlaget måste alltså finnas i dubbel uppsättning för att sjukdomen ska uppstå. Hund som lämnat avkommor med PRA är alltså anlagsbärare och borde tas ur avel. PRA upptäcks genom ögonlysning som bör ske flera gånger under hundens liv.

Katarakt

Detta kallas även grå starr och är en grumling i ögats lins som förekommer i många raser. Katarakt kan vara ärftligt eller inte. Det rekommenderas att en hund med ärftlig total katarakt eller bakre polkatarakt inte används i avel.

PHTVL/PHPV

PHTVL/PHPV är när vävnad och ibland blodkärl från fosterstadiet finns kvar efter födseln i ögat. Missbildningen är ärftlig.

Microphthalmia

Micro är ett medfött fel som innebär att ögonen är onormalt små. Detta gör att valpen har begränsad syn. Om detta inträffar i en kull rekommenderas det att hela kullen och föräldrarna ögonundersöks eftersom andra onormaliteter kan förekomma.

Micro har studerats i många olika raser och en tydlig genetisk koppling finns.

Det går inte att behandla men en hund kan leva ett lyckligt liv om ägaren inser sin hunds handikapp.

Retinal dysplasi

Eftersom denna sjukdom kan orsaka blindhet hos valpar borde uppfödare inte avla på drabbade hundar och ögonlysa sina avelsdjur.

Alla förändringar på näthinnan kan skada synen. Dysplasi betyder onormal tillväxt eller utveckling och näthinnedysplasi utvecklas när två nya lager av näthinnan inte växer ihop ordentligt. Det kan ske när som helt från det att valpen ligger i tikens mage till den är ett år. För att rätt diagnos skall kunna ställas skall hunden vara mellan sex månader och ett år vid ögonlysningen. Tecken på att valpen är drabbad kan vara att den går in i saker ofta, inte är så aktiv och ibland blyg och rädd.

Sjukdomen går inte att behandla utan man kan endast jobba för att förhindra den Litteratur rekommenderar att drabbade hundar inte går i avel, inte heller dess föräldrar eller syskon. En ansvarsfull uppfödare måste vara uppmärksam på näthinnedysplasi och stoppa framfarten av sjukdomen om den upptäcks.

Entropion

Ibland har inte det ögonlocken en perfekt form utan är mer eller mindre inrullat mot ögat. Detta medför att ögonhåren och ibland pälshår repar hornhinnan.

Entropion kan vara en ärtftlig defekt och det kan uppkomma p g a skada på hornhinnan eller att ögongloben är för liten. I regel krävs någon form av operation för att åtgärda defekten. I det fall där entropion är ärtfligt syns det tidigt i hundens liv genom att hunden blinkar ofta och at tårvätska rinner från ögat.

Ectropion

Detta är istället när ögonlocken är böjda ut från ögat istället och även detta kan ordnas med en operation. Även ectropion är ärftligt men kan också orsakas av skador.