Magomvridning

Magomvridning är en akut livshotande sjukdom som kräver att hunden snabbt kommer till en veterinär. Det som händer är att magsäcken har vridit sig och det leder till att magmunnen täpps till. Innehållet i magsäcken kan inte komma vidare i tarmkanalen eller kräkas upp utan orsakar att magsäcken jäser upp. Det ökade buktrycket försvårar andning och orsakar cirkulationskollaps vilket kan gör att döden kan intäffa så snabbt som inom en halvtimme. Orsaken är inte helt klarlagd men man vet att för stora portioner foder eller stort vattenintag kan vara en utlösande faktor.

En drabbad hund är orolig och försöker kräkas men får endast upp skummigt slem, buken ökar även i storlek och blir ofta tydligt spänd. Andningsproblem uppstår tillslut och hunden vill ogärna ligga ner. Hunden måste akut till veterinär om dessa symptom uppstår.

Hundar som drabbats måste opereras för att förhindra återfall annars sker det så gott som alltid.