Leder

Ledproblem är vanligt hos hundar och en så stor och tung ras om vår har ofta mer ont av sina onormala leder. Leder undersöks genom röntgen helst under hundens andra levnadsår. Ledsjukdomar anses vara ärftligt och hundar med ledfel producerar oftare avkomma med fel än hundar med normala leder. Som generell rekommendation från SKK gäller att inte använda hundar med fel i avel, detta är även förbjudet på flera raser. Även fria hundar kan producera avkomma med fel och risken ökar om dess föräldrar och/eller kullsyskon har ledfel.

Höftledsdysplasi (HD)

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många raser. Anlaget är medfött men utvecklingen sker under hundens uppväxt.

Röntgenundersökning för officiell bedömning sker efter 12 månaders ålder.

HD ger förr eller senare upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen syns inte på röntgen men den snart tillkommande benpålagringen gör det. Pålagringarna ökar i regel med åldern och leder ibland till att höftleden är helt deformerad på den gamla hunden. Det är omöjligt att se på röntgen om hunden lider av sin HD. Man får istället titta på hundens psyke och vilja att röra sig. Större och tyngre raser har ofta mer problem av sin HD än små och lätta raser. Hundar som visar smärta skall veterinärundersökas och hundar med HD som inte visar smärta skall motioneras regelbundet med måtta. Hård motion som t ex agility bör undvikas. Övervikt innebär också en ökad ansträngning, därför skall hundar med HD hållas slanka.

Armbågsledsartros (AD)

AD är en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden som ofta ger upphov till benpålagringar. Pålagringarna ökar och förändrar leden så länge förslitningen pågår. Förslitningen syns ofta inte på röntgen men benpålagringarna kan urskiljas tydligt. Orsakerna till förslitningen är olika typer av tillväxtrubbningar i och runt leden.

AD har under de senaste 30 åren uppmärksammats och diagnostiserats hos hundar av många raser och är vanligast hos stora raser.

Knäleder

Knäledsdysplasi är rubbningar i knäledens utveckling som leder till benpålagringar. Graden bestäms på en tregradig skala genom röntgen.

Patellaluxation är en utvecklingsrubbning som gör att knäskålen kan förflyttas ur sitt normala läge antingen utåt eller inåt. Detta har en ärftlig bakgrund och leder till varierande grad av besvär. Man diagnostiserar patella genom palpatorisk undersökning av knäleden som registreras centralt för alla raser och kan ske efter hunden fyllt ett år.