Allergi

Hudallergi

När immunsystemet överreagerar mot ett ämne utvecklas en allergi. Och har du eller din hund haft allergi så vet du vilket lidande ett överaktivt immunsystem kan orsaka.

Den vanligaste reaktionen är klåda. När den väl börjat fortsätter det med hudirritation och infektion. Hudallergier är vanliga på hundar och oftast beror det på loppallergi, dermatit, atopisk dermatit eller matallergi. Även om behandlingarna för allergi och hund blir mer och mer sofistikerade så är de flesta allergier livslånga och för vissa hundar hittar man ingen behandling som lindrar dess symptom.