Valpförmedling

Nedan kan du se aktuella valpar som är anmälda till valpförmedlingen. Notera att det är uppfödarens ansvar att anmäla när valparna är sålda. De valpar som presenteras här väntas eller är födda hos uppfödare som är medlemmar i AAKS. Det åvilar alltid köparen att själv kontrollera alla handlingar gällande valpen.

Då valpkullen inte längre är aktuell ska den avanmälas till webmaster.

Valpkullar tas bort senast när valparna uppnått nio månaders ålder.
Valp som inte blivit såld vid nio månaders ålder kan annonseras som omplacering.

Kennel Hiro Shima's Royal Roxana Rafaila Konce roxanasimona@hotmail.com 0702-665395
Far - Great Correll's Lelantos HD A, ED 0, Öga ua
Mor - Chikara's Standing Royal HD B, ED 0, Öga ua,
Inavelsgrad 0,4%
Valparnas födelsedatum 10 april 2017
Antal valpar 1 Hane 8 Tikar
Kennel Novens Elisabeth Novèn Bäckström Lars Bäckström info@novens-kennel.com 040-152563 0707-523989
Far Nord JV -16 DK JV-16 Ölenskjolds Lucky Chucky SE 12063/2016 HD A, ED 0
Mor Ölenskjolds Goodness Gracious SE 49401/2012 HD A, Öga ua
Inavelsgrad 4,1%
Valparnas födelsedatum 15 januari 2017
Antal valpar 4 Hanar 3 Tikar

Anmälda valpar som uppfyller villkoren nedan publiceras på klubbens hemsida. Förmedlingsannonserna publiceras på hemsidan i mån av tid hos webbmastern (i regel inom några dagar). Avelsdjurens hälsostatus kommer redovisas i annonsen och valpförmedlingen är gratis.

Följande villkor gäller för att få sina valpar publicerade på hemsidan:

  • Samtliga kennelnamnsinnehavare (alternativt du, om kennelnamn saknas) måste vara medlemmar i AAKS för att få publicera din annons.
  • Valpar skall vara max 9 månader, är hunden äldre skall den annonseras som omplacering.

Våra RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) följer SKK:s grundregler och svensk lagstiftning och AAKS rekommenderar alla uppfödare att läsa och ta del av de rekommendationer som är framarbetade av klubben, såväl RAS som avelsrekommendationer.

För att anmäla en valpkull skickar du ett mail till webbmaster med följande uppgifter:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Valparnas födelsedatum / förväntade födelsedatum
  • Fader inkl. eventuella titlar
  • Moder inkl. eventuella titlar
  • Antal hanar/tikar födda