Uppfödare

För att stå med på uppfödarlistan gäller följande krav:

  • kenneln är registrerad med kennelnamn godkänt hos SKK.
  • samtliga kennelnamnsinnehavare är medlemmar i AAKS.
  • för kenneln betalas 100 kr varje år till klubbens bankgiro 402-1515.
  • representant för kenneln besvarar enkäter som avelskommittén utkommer med.

Från och med år 2015 krävs också att man närvarat på minst ett uppfödarmöte under de föregående två kalenderåren. Dvs för att stå med på uppfödarlistan under år 2015 måste man närvara på minst ett uppfödarmöte under 2013 eller 2014; för att stå med på uppfödarlistan år 2016 måste man närvara på minst ett uppfödarmöte under 2014 eller 2015; osv. Generell dispens från detta ges de första två kalenderåren då uppfödaren står på listan; dvs en uppfödare som står med på uppfödarlistan från och med 2015 måste närvara på uppfödarmöte senast under 2016 för att fortsatt stå med 2017.

Crepida's Sissel Lyngvaer
Vikmanshyttan
0708 – 28 07 15 Epost Hemsida
Fashion Star Susanne Sandh
Sjöbo, Skåne
046 - 2881942
0736 - 12 4712
Epost Hemsida
Mac Conrads Lena Engström, Bjuråker &
Kerstin Nordahl, Tystberga
0653 – 300 00 (Lena)
0702 – 711 511 (Kerstin)
Epost (Lena)
Epost (Kerstin)
Hemsida
Min-M's Malin Ohlsson
Stockholm
0707 – 58 15 11 Epost Hemsida
Rockports Katarina Svensson
Lyse-Berga 140, 45392 Lysekil
Epost Hemsida
Rodlands Frida Westerlund
Vännäs
070-331 5246 Epost Hemsida
Uljetresk Emelie och Thomas Hultin
Stöde
Emelie: 0703106744
Thomas: 0768270196
Epost Hemsida