Omplaceringar

Nedan kan du se aktuella vuxna hundar som är anmälda till klubben för förmedling. Det åvilar köparen att själv kontrollera alla handlingar gällande hunden.

Om du är intresserad av en omplaceringshund som visas här, kontakta då säljaren direkt på de angivna kontaktuppgifterna.

Du kan också anmäla dig som intresserad av att ta en omplaceringshund. Personer som vill omplacera sin hund kan då kontakta dig om de är intresserade.

Inga omplaceringshundar för närvarande.

Förmedlingen av vuxna american akita är en kostnadsfri service tillhandahållen av AAKS. Anmälda hundar som uppfyller villkoren nedan förmedlas via klubbens hemsida. Förmedlingsannonserna publiceras i mån av tid hos webbmastern (i regel inom några dagar).

Krav

Följande krav gäller för att få sin annons publicerad på hemsidan:

  • Hunden skall vara över 9 månader.

Du behöver inte vara medlem i AAKS för att få publicerat en omplaceringsannons.

Anmälan och avanmälan

För att anmäla en hund skickar du ett mail till webmaster med följande uppgifter. Skicka gärna också med 1-2 bilder på hunden.

  • Ditt namn
  • Kontaktuppgifter där eventuella intressenter kan kontakta dig
  • Hundens födelsedatum
  • Fader inkl. eventuella titlar
  • Moder inkl. eventuella titlar
  • Kön
  • Allmän information om och en beskrivning av hunden

Om hunden inte längre är till salu skall den avanmälas till webmaster.