Styrelsen

Ordförande Anna Ringh
Klockrike 265
590 32 Klockrike
073 6856461 Epost
Vice ordförande Katarina Svensson

Lysekil
Epost
Sekreterare Sissel Lyngvaer
Hedemoravägen 65
776 70 Vikmanshyttan
0708 28 07 15 Epost
Kassör Gunilla Johansson
Rökerigränd 1A
619 30 Trosa
070-528 77 00 Epost
Ledamot Thomas Hultin
Lillhullsjön 151
860 13 Stöde
076 8270196 Epost
Suppleant 1 Mikaela Stenered
Mogatan 39
88150 Sollefteå
0738 – 481 781 Epost
Suppleant 2 Roxana Rafaila Konce
Hittarpsvägen 27
25482 Helsingborg
0702 – 66 53 95 Epost

Revisorer

Revisor Carina Lundgren
Litslena Ängsvallen 2
745 96 Enköping
0171 – 47 41 40
Revisor Jonas Öhrn
-
-
-
Revisorsuppleant Emelie Hultin
Lillhullsjön 151
860 13 Stöde
- Epost
Revisorsuppleant Christer Hult
Skärvavägen 9
352 36 Växjö
- Epost

Valberedning

Sammankallande Daphne Blomstrand
0708-897389 Epost
Ledamot Kerstin Nordahl
Ormåker
611 99 Tystberga
0156 301 03 Epost
Ledamot Christel Claesson
Prästavägen 47
44191 Alingsås
0763188777 Epost