AAKS-bladet

Vår medlemstidning kommer ut med 4 st nr/år.
Det är vi medlemmar som tillsammans gör tidningen roligt och intressant så skicka manus och bilder till vår redaktör på Epost

Nummer Utgivningsmånad Manusstopp
1 mars 3 mars
2 juni 20 maj
3 september 15 augusti
4 december 25 november

Viktig info gällande material till tidningen!

Ange gärna namn och kontaktuppgifter även om du skriver under signatur så vår redaktör kan kontakta dig om det är några frågetecken.

Är ni osäkra på hur ni ska gå till väga och har material ni vill ha med, så ring redaktören. Allting går att lösa.

Tänk på att bilder som skall gå i tryck gärna får vara i bättre kvalité än de som skickas till hemsidan eftersom de gör sig bättre i tryck.
Skicka gärna bilder separat till texten då det är lättare för redaktören att göra en bra layout på tidningen.

Vill du ha bilder som skickats per post i retur måste du skicka med ett frankerat kuvert med din adress på.

Annonser skall skickas som PDF eller i bildformat för att vi ska kunna garantera att annonsen ser ut som du tänkt dig.
Betala annonsen (bankgiro 402-1515) samtidigt som du skickar materialet då endast förbetalda annonser publiceras, glöm inte att märka betalningen så vi vet vad den gäller.

Priser kommersiella annonser

Helsida: 600 kr
Halvsida: 450 kr
Årsannonsering helsida: 2000 kr
Årsannonsering halvsida: 1200 kr

Priser medlemsannonser

Helsida sv/vit: 250 kr
Halvsida sv/vit: 150 kr
Helsida färg: 500 kr
Halvsida färg: 300 kr

Styrelsen vill understryka att innehåll i artiklar står för författarens uppfattning och behöver nödvändigtvis inte sammanfalla med, eller delas av, redaktionen och styrelsen.