Bli medlem i AAKS

Det är enkelt att bli medlem i AAKS. Fyll bara i nedstående formulär (fält markerade med * måste fyllas i; övriga fält är valfria) och klicka på knappen Bli medlem längst ner på sidan. Sätt sedan in medlemsavgiften (det exakta beloppet visas längst ner på den här sidan och på sidan du kommer till när du klickat på Bli medlem) med ditt namn och adress som meddelande till betalningsmottagaren på klubbens bankgirokonto 402-1515.

Om du är uppfödare och vill teckna gåvomedlemskap till dina valpköpare, använd inte detta formulär! Kontakta istället sekreteraren.

Om du har problem att använda det här formuläret kan du istället skicka ett mail till sekreteraren med motsvarande uppgifter, så får du hjälp.

Fullbetalande medlem och kontaktuppgifter

Det måste finnas en fullbetalande medlem per hushåll. Det är den fullbetalande medlemmen som står som mottagare av medlemstidningen.
*
*
*
* , :
*

Observera att medlemskap för personer utanför Sverige endast är passivt medlemskap (medlemskap utan rösträtt).
Nyhetsbrev:

Familjemedlemmar

Ytterligare familjemedlemmar bosatta på samma adress som fullbetalande medlem kan bli medlemmar i klubben för en reducerad avgift. Skriv namnen på familjemedlemmarna nedan, en person per rad. Om antalet rader inte räcker till, tryck en eller flera gånger på knappen Lägg till ytterligare familjemedlem.

Värvad av

Om någon värvat dig som medlem, ange gärna namnet på den person som värvat dig.

Personuppgiftshantering

För att vi ska kunna administrera ditt medlemskap, skicka ut medlemstidningen osv måste du godkänna att AAKS elektroniskt och manuellt behandlar dina personuppgifter, samt att dessa överförs även till andra organisationer inom SKK-organisationen vilka också kommer att behandla uppgifterna elektroniskt och/eller manuellt.
Godkännande:

Medlemsavgift och tecknande av medlemskap

Medlemsavgiften blir ??? kronor per kalenderår.