Om medlemskap

Som medlem i AAKS:

  • får du medlemstidningen AAKS-bladet, som utkommer med fyra nummer per år
  • har du tillgång till och får löpande information om alla aktiviteter som klubben anordnar, som utställningar, uppfödarmöten, medlemsträffar och annat
  • får du komma på medlemsmöten, och göra din röst hörd på årsmötet
  • blir du medlem i SSUK, Svenska Spets- och Urhundklubben
  • och sist men inte minst, stöder du en klubb som arbetar för att bevara och förbättra din favoritras: american akita!

Medlemsavgiften för år 2017 är 300 kr/år för fullbetalande medlem (300 kr/år för medlemmar med postadress utanför Sverige). Övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress som fullbetalande medlem betalar 100 kr/år, men får inget eget exemplar av tidningen.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen. Frågor som rör medlemskap och medlemsregistret hanteras i första hand av ordföranden. Frågor som rör medlemsavgiften hanteras i första hand av kassören.

For members who are not resident in Sweden, the membership fee is SEK 300 per year. Membership for people outside of Sweden is only a passive membership; i.e., you receive the membership magazine and may participate in activities organized by the AAKS, but have no voting rights. International membership for additional family members is SEK 75 per person per year, and is also passive membership only. Family members do not receive their own copy of the membership magazine. Questions which relate to memberships and the membership registry are handled primarily by the secretary of the club. Questions which relate to the membership fee are handled primarily by the treasurer (kassör).