Om medlemskap

Som medlem i AAKS:

  • får du medlemstidningen AAKS-bladet, som utkommer med fyra nummer per år
  • har du tillgång till och får löpande information om alla aktiviteter som klubben anordnar, som utställningar, uppfödarmöten, medlemsträffar och annat
  • får du komma på medlemsmöten, och göra din röst hörd på årsmötet
  • blir du medlem i SSUK, Svenska Spets- och Urhundklubben
  • och sist men inte minst, stöder du en klubb som arbetar för att bevara och förbättra din favoritras: american akita!

Det enklaste sättet att bli medlem i AAKS är att fylla i formuläret bli medlem här på hemsidan. Som alternativ kan du skicka ett mail till sekreteraren med motsvarande uppgifter. När din medlemsansökan är inskickad betalar du in medlemsavgiften på klubbens bankgirokonto 402-1515 och anger ditt namn och adress som meddelande till betalningsmottagaren. Medlemskapet börjar gälla när medlemsavgiften har bokförts på klubbens konto.

NYHET! Inom kort kommer medlemskort och välkomstbrev mailas ut till klubbens medlemmar. Kom ihåg att ha registrerat din mailadress hos klubben. Om du inte har gjort det kan du skicka mailadressen till sekreteraren.

Medlemskapet gäller ett år från det du har betalat in avgiften. Medlemskap som tecknas från den 1 oktober gäller även nästkommande kalenderår.

Medlemsavgiften för år 2018 är 300 kr/år för fullbetalande medlem (300 kr/år för medlemmar med postadress utanför Sverige). Övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress som fullbetalande medlem betalar 100 kr/år, men får inget eget exemplar av tidningen.

Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen. Frågor som rör medlemskap och medlemsregistret hanteras i första hand av sekreteraren. Frågor som rör medlemsavgiften hanteras i första hand av kassören.

For members who are not resident in Sweden, the membership fee is SEK 300 per year. Membership for people outside of Sweden is only a passive membership; i.e., you receive the membership magazine and may participate in activities organized by the AAKS, but have no voting rights. International membership for additional family members is SEK 75 per person per year, and is also passive membership only. Family members do not receive their own copy of the membership magazine. All memberships are renewed in January each year, but of course new members are welcome at any time during the year. For memberships starting on or after October 1st, the first membership fee paid includes the next full calendar year as well. Please use the form become a member (bli medlem) on the web site if possible, or e-mail the secretary (sekreterare) if you are unable to do so. Questions which relate to memberships and the membership registry are handled primarily by the secretary of the club. Questions which relate to the membership fee are handled primarily by the treasurer (kassör).