Avelskommitté

Avelskommitténs uppgifter är att

 • sprida information och inbjuda till kontakt
 • följa SKKs arbete med avelsfrågor
 • anordna uppfödarmöten
 • skaffa sig god kunskap och grundläggande rasinformation
 • fortlöpande studera rasens utveckling och även redogöra för denna utveckling genom de årliga utvärderingarna av RAS
 • ansvara för arbetet med revidering av RAS och dess förankring
 • ansvara för att arkivera RAS samt de årliga utvärderingarna
 • ansvara för beräkning av avelsrelaterad statistik
 • årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning
 • i samband med årsmöte redogöra för arbetet med avelsfrågorna
 • bistå uppfödarna och styrelsen i avelsfrågor
Anna Ringh
Klockrike 265
590 32 Klockrike
073 – 68 564 61 Epost
Kerstin Nordahl
Ormåker
611 99 Tystberga
0156 – 301 03 Epost
Friedrich Birkmar
-
-
- Epost
Katarina Svensson
-
-
- Epost
Michael Kjörling
-
-
- Epost