Aktiviteter

Här finns information om pågående och kommande aktiviteter inom AAKS. Observera att föranmälan kan krävas.

Bildaktiv – våra hundar bild och släktskap

Klubben har nu funnits i ca 15 år och rasen har varit officiellt erkänd av FCI sedan år 2000. Vi arbetar nu på att upprätta ett arkiv som ska kunna visa hur rasen är och utvecklats i Sverige, och som ska kunna vara tillgängligt för intresserade i framtiden.

Om du har något att bidra med – texter eller bilder, ur vardagen eller från tävlingar och prov – kontakta sekreteraren och beskriv vad du har. Allt material kan vara av intresse. Är det pappersbilder eller liknande där du vill ha kvar originalen löser vi givetvis det också på lämpligt sätt.

Valberedningen meddelar

Valberedningen i AAKS kommer att bedriva ett aktivt arbete under hela verksamhetsåret 2015 i syfte att på årsmötet i början av 2016 föreslå styrelse och revisorer inklusive suppleanter. För det behöver vi också DIN hjälp! Om du själv är intresserad av att arbeta som funktionär i klubben, eller har förslag på personer som du tror skulle vara intresserade, kontakta Daphne Blomstrand (sammankallande i valberedningen) på telefon 0708-897389 eller epost(skriv AAKS valberedning i ämnesraden) Bifoga gärna en kort personbeskrivning på den du nominerar och vad du tror att vederbörande skulle kunna bidra med i klubben.

Kommande Officiella utställningar

2018 officiell utställning söndag 15 juli i Sundsvall
2019 ansökan gjord för en officiell utställning i Avesta
2020 ansökan gjord för en officiell utställning i Backamo