Gästbok

Gästboken är till för åsikter om allt möjligt men ingen smutskastning. Därför kommer alla meddelanden som innehåller namn och opassande text tas bort. Men ordet är fritt och både kritik och beröm är välkommet!
I enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor så kommer klubben att avlägsna meddelanden som anses falla under denna lag.

Gästboken är ej till för annonser!
Att annonsera på hemsidan kostar 100 kr, skicka din annons till webbmaster för att få den publicerad.

 Gästboken är inte till för frågor till styrelsen utan upplysningar och hälsningar!
För frågor och åsikter om hemsidan kontakta webbmaster
Har du frågor eller åsikter om klubben kan du kontakta Ordföranden eller Sekreteraren
Undrar du något om medlemskap/betalning kan du maila Kassören

Till Gästboken!