Enkäter

Här de enkäter som avelskommittén tagit fram. De är viktiga för arbetet med hur rasen utvecklas och därför är det viktigt att man som akitaägare fyller i dom.

Enkäter

Här finns enkäten som rör åldern hos våra American akitas.


-