Avelsrekommendationer

AAKS rekommenderar att avelsdjur:

  • är röntgade med höftledsstatus A eller B
  • är röntgade med armbågledsstatus 0 (UA)
  • är ögonlysta utan anmärkning för ärtfliga sjukdomar
  • SKK:s rekommendation idag är att ingen hund bör vara förälder till mer än ca 5% av en generation (en generation beräknas till fem år) vilket hos American Akita motsvarar ungefär 10 avkommor
  • har korrekta bakställ och sunda rörelser
  • är balanserade vid möte med främmande människor

Klubben rekommenderar därutöver att tikar är över 24 månader vid valpning samt att kullar ej överstiger 6,25% i inavelskoefficient.