RAS - Rasspecifika AvelsStrategier

All statistik är framräknad för hand eftersom vår ras inte har tillgång till SKKs Avelsdata så var snälla och meddela om något fel upptäcks, statistiken uppdateras löpande.

RAS för American Akita

Utlåtande för RAS 2008-2014

Svenska Kennelklubbens avelspolicy bygger på FNs konvention om biologisk mångfald som antogs 1992. I Sverige tillämpas konventionen genom Nationellt program för förvaltning av husdjursgenetiska resurser hos Jordbruksverket och av SKK genom Avelspolicyn och Rasspecifika Avelsstrategier.

I den nationella handlingsplanen ingår alla olika sorters djur som hålls av människor och alla har det något som motsvaras av hundvärldens avelsstrategier.
 

Alla organisationers (FN, FCI, SKK, AAKS) tankar om avel handlar om samma sak:

  • mentalitet anpassad för ett modernt samhälle
  • ett långt hundliv utan hälsoproblem
  • exteriör som gynnar god funktion
  • naturlig fortplantning
  • minska inavelsökningen
  Jordbruksverket om avel på hund och katt
AAKS avelsrekommendationer

Registreringar
Antal djur använda i avel
Ålder vid första valpkullen
Kullstorlek
Antal avkommor
Antal barnbarn
Inavelsgrad
Beslutet om att alla raser skall ha en RAS togs på Kennelfullmäktige 2001. Det är en handlingsplan för aveln inom en viss ras och det utgår från SKKs Avelspolicy. RAS ska innehålla historia, nulägesbeskrivning, mål och strategier för hälsa, mentalitet, genetisk variation samt exteriör.  
     
RAS bygger på en tanke om djurskydd som kommer ända från Europarådet och som arbetat sig ner till vår rasklubb genom riksdagen, regeringen, jordbruksverket och SKK. Sista anhalt och ansvariga för vår ras framtid är uppfödarna och valpköpare som har möjlighet att påverka genom att välja valp omsorgsfullt.