Hanhundslista

Denna lista riktar sig mest till oss vanliga amakita-ägare som har en trevlig familjemedlem vars gener eventuellt passar utmärkt för avel. I diskussionen inom avelskommittén framkom förslaget att upprätta en hanhundslista som ett led i arbetet för att öka antalet hanar som används i avel och därmed även bredda vår avelsbas.

I denna hanhundslista presenteras endast hanhundar som uppfyller de krav som AAKS har arbetat fram. Det åvilar uppfödaren att själv kontrollera alla handlingar gällande hanhunden.

Information om anmälan och avanmälan.

Inga hundar för närvarande.

Anmälan och avanmälan

Anmäld hane som uppfyller villkoren publiceras på klubbens hemsida i mån av tid hos webmastern (i regel inom några dagar), dock tidigast när första annonsavgiften betalats. Hanens hälsostatus samt meriter redovisas i annonsen och annonsen kostar 50 kr/år. Avgiften för annonsen ska betalas i juli varje år och obetalda annonser tas bort i augusti.

För att anmäla en hanhund skickar du ett mail till webmaster med följande uppgifter:

  • Ditt namn
  • Dina kontaktuppgifter
  • Hundens stamtavlenamn och registreringsnummer hos SKK
  • 1-2 foton på hunden, gärna en helkropps- samt huvudbild
  • En allmän beskrivning av hunden

Övriga uppgifter om hunden inhämtas från SKK Hunddata och är aktuella då annonsen publiceras.

Om uppgifterna i annonsen ändras väsentligt (exempelvis genom att hunden genomgår en ny hälsoundersökning), meddela gärna detta till webmaster. Ange hundens stamtavlenamn och registreringsnummer samt på vilket sätt uppgifterna i annonsen ändrats. Klubben ansvarar dock inte för att uppgifterna i annonserna alltid är aktuella.

Om hanhunden inte längre är tillgänglig för avel skall han avanmälas till webmaster.

Krav och rekommendationer

Följande krav gäller för att få sin hane publicerad på hanhundslistan på hemsidan:

  • Höftledsröntgad (känd höftledsstatus)
  • 50 kr/år betalas in till klubbens bankgiro 402-1515 (i juli); kom ihåg att ange tydligt vad betalningen gäller.

Våra RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) följer SKK:s grundregler och svensk lagstiftning och AAKS rekommenderar alla hanhundsägare att läsa och ta del av de rekommendationer som är framarbetade av klubben samt relevanta föreskrifter från Jordbruksverket.

Se också AAKS avelsrekommendationer.

Eventuella hälsoresultat som avviker från klubbens rekommendationer markeras särskilt i annonsen. Om du låter muspekaren vila över ett sådant resultat visas anledningen varför detta resultat markerats som avvikande från klubbens rekommendationer. (Prova gärna med texten i detta stycke.)