Väkommen till American Akita Klubb Sverige

Information!


2023-05-29

De senaste veckorna har styrelsen varit i kontakt med flera olika organ inom SKK centralt med anledning av SSUKs beslut att ta ifrån AAKS rasansvaret för american akita.

Styrelsen har tagit fram en skrivelse där vi motsätter oss SSUKs beslut och motiverar varför rasansvaret borde återgå till AAKS. VI anser inte att AAKS brutit mot några stadgar eller hanterat rasansvaret på ett sådant sätt att SSUK har fog för sitt agerande.

Skrivelsen skickades in till SKKs centralstyrelse som i sin tur skickat den vidare till sin föreningskommitté för behandling. Föreningskommitténs nästkommande möte är i augusti.

Återigen – varje medlem gör naturligtvis som man vill med sitt fortsatta medlemskap i AAKS. Det är dock styrelsens förhoppning att du som medlem väljer att avvakta ytterligare information och tillsvidare väljer att stanna kvar i klubben.

Skrivelse från SSUK till AAKS
2023-05-03

AAKS mottog denna skrivelse av SSUK 27 april. Styrelsen har inte fått en motivering till SSUKs val.

Kontakt med SKK pågår, vi återkommer med mer information så snart vi vet mer. Medlemmar som vill komma i kontakt med styrelsen, hittar alla uppgifter under länken nedan.

Varje medlem bestämmer själv över sitt medlemskap, men vi hoppas att ni vill avvakta mer information.

Länk till styrelsens kontaktuppgifter.

Länk till SSUKs skrivelse.
Senaste Nytt
Info från ordförande

Info från ordförande Anna Ringh ligger nu inne på senaste nytt sidan.

Senaste uppdatering 2023-03-28

Kom ihåg!
  • Bli Medlem! Klicka här

  • Glöm Inte Fylla I Enkäterna!

  • Nu Har Vi Swish!
    Nr 123 667 82 62

Senaste uppdatering 2022-11-02

Letar du hund?
...

Kolla med våra listade uppfödare genom att Klicka Här!

Senaste uppdatering 2021-11-16