Väkommen till American Akita Klubb Sverige

Kallelse till extra årsmöte!


Styrelsen i AAKS kallar till extra årsmöte den 12 februari 2023 med start klockan 16:00.

Anledningen till det extra årsmötet är att SSUK beslutat lägga klubben under förvaltning. Detta innebär att SSUK tillsätter vissa platser i styrelsen och medlemmarna endast kan rösta på personer till återstående styrelseplatser.

Föreslagen dagordning:

- Öppnande av mötet.
- Justering av röstlängden.
- Val av ordförande för mötet.
- Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
- Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
- Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
- Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.
- Fastställande av dagordningen.
- Information/diskussion om SSUKs beslut.
- Avslutande av mötet.


Eftersom det är ett extra årsmöte finns inte möjligheten att lämna in motioner till årsmötet. Motioner kan lämnas till det ordinarie årsmötet som enligt stadgarna ska hållas senast under april månad.

Mötet kommer att hållas via Zoom och föranmälan behövs för att vi ska kunna skicka ut mötesuppgifter samt upprätta röstlängd.

Vi behöver din föranmälan till det extra årsmötet senast under dygnet den 6 februari. Mötesuppgifter kommer att skickas ut senast under dygnet 9 februari. Skicka till sekreterare@americanakitaklubbsverige.se att du vill delta på extra årsmötet och ditt fullständiga namn.

Hälsningar

Styrelsen i American Akita Klubb Sverige

Senaste Nytt
Info från styrelsen

Info om extra årsmöte upplagt.

Senaste uppdatering 2023-01-21

Kom ihåg!
  • Bli Medlem! Klicka här

  • Glöm Inte Fylla I Enkäterna!

  • Nu Har Vi Swish!
    Nr 123 667 82 62

Senaste uppdatering 2022-11-02

Letar du hund?
...

Kolla med våra listade uppfödare genom att Klicka Här!

Senaste uppdatering 2021-11-16