Välkommen till hemsidan för American Akita Klubb Sverige!
Klubben har nytt kontonummer! I fortsättningen ska bankgiro 402-1515 användas för samtliga inbetalningar till klubben.
Nya RAS med utlåtande är upplagt under fliken avel - ras.